Neoznačeno Vybráno

Přejde na email k odeslání.
Vybrané fotky zblednou a usnadní výběr dalších.
SKRYJE nevybrané fotky.
UKÁŽE vybrané fotky.

NAKUPUJTE - označené fotky budou automatickou přílohou zprávy. Připište požadavky na velikost, provedení (PODLE CENÍKU v obchodních podmínkách), další požadavky a odešlete Email z formuláře na konci galerie. Sdílejte FACEBOOK odkaz a dejte vědět kolegům

Prohlídka paskovského zámku

25. ledna 2014 uspořádalo MĚSTO PASKOV prohlídku zámku, který do roku 2004 fungoval jako onkologická klinika a patřil České republice. Zámek užívala Fakultní nemocnice Ostrava. Město mělo o areál zájem, v loňském roce se paskovu podařilo zámek koupi za cca 27 000 000 korun. Zájem o exkurzi mnohonásobně převýšil očekávání.