BLOG

Křížová cesta soubor obrazů

Obchodní nabídka

Fotoreprodukce - tisky 50 x 70 cm na plátně. Nezbytný doplněk kostelů a kaplí. Nabídka pro domovy důchodců, nemocniční, lázeńské, vojenské kaple  atd..


Vysoké pece a industriál

Zajímavá a často i malebná místa


DISKO

Líbím se ti a fotografie z podobných akcí


OČI

Jeden z mých učitelů Petr Ertl  říkal:

"Von s tými koráĺmi, nedávaj tam žiadné pi... OČI a PERI to sů nakrajšie šperky ženy",

a určitě měl pravdu