Ceny a obchodní podmínky

Objednávku můžete sestavovat ve více galeriích

DPH mi prodražilo ceny, nedaří se mi udržet konečnou cenu základního formátu pod cenou 10° piva v restauraci kde jsem štamgastem, pro zavádím

SLEVY:

Více jak 10 fotek v jedné e-shop objednávce 10%

Více jak 20 fotek v jedné e-shop objednávce 20%

Více jak 30 fotek v jedné e-shop objednávce 30%

Slevy se nevztahují na komerční zakázky, práce pro plátce DPH a na souběh s jiným typem slevy a smluvní ceny tisků  v souběhu s fotografováním. Slevy se nevztahují na obrazy, fototapey plakáty a osttní produty, zboží které neumím vyrobit sám.


U staré verze prezentace

Připište doručovací adresu a způsob provedení podle ceníku, nebo další požadavek.

  • Po objednání vám zašlu nabídku s náhledy fotografii a zálohovou fakturu (ne všechny fotografie jsou prodejné)

  • Pokud Vám nabídka vyhoví, uhraďte zálohovou fakturu  (pokud Vám nevyhoví, napište a dohodneme změnu objednávky)

  • Fotografie a konečná faktura Vám budou zaslány s fotografiemi.


Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shop

Fotografování

Fotografováním se rozumí pořizování fotografii na objednávku, umělecká, dokumentární a street fotografie.

Objednání fotografování

Fotografování lze objednat v místě, požádáním fotografa, objednáním e-mailem nebo telefonicky

Modelrelase

Modelrelase je dohoda mezi fotografovaným a modelem o užití fotografii. Za užití se nepovažuje nabídkové prezentace k výběru fotografii opatřená a znehodnocená vodoznakem, který znesnadňuje neoprávněné užití díla.

Cena fotografování a rozsah

Ceny práce stanovuji dohodou se zohledněním délky fotografování, náročnosti, místa fotografování a dalších nákladů (podle dohody – kadeřnice, vizážistka, pronájem prostor a rekvizit). Do ceny fotografii kalkuluji čas a náklady postprodukce podle účelu užití.

V expozici U6 a podobných nabízím paušální cenu, která zahrnuje náklady a čas potřebný k realizaci minimálně dvou odlišných pozic v potřebném množství variant, tak aby byly výsledkem minimálně 2 výstavní fotografie.

Úpravy a retuše

Fotograf expeduje fotografie se základní úpravami a retuší. Do základních úprav zahrnuji také černobílé provedení a kolorování podle požadavků zákazníka. Složité úpravy, nápisy, fotomontáže nejsou v základní ceně a a kalkulují se podle dohody.  

Nákup fotografii

Nákup fotografii je realizován formou dat a prodejem prezentačních tisků. Zákazník si na web stránce vybere fotografie o které má zájem a zašle objednávku.

Na základě objednávky fotograf připraví cenovou nabídku, obsahující náhledy vybraných fotografii a popis díla. Zákazník akceptuje  nabídku zaplacením zakázky prostřednictvím zálohové faktury, která je součástí nabídky.

Pokud zákazník neodebere žádné fotografie, propadá záloha – cena fotografování, inkasovaná při fotografování jako storno poplatek.

Data a další užití díla.

Další užití díla -  poskytnutí dat je řešeno dohodou v souladu s Občanským zákoníkem a Autorským zákonem č. 35/1965 Sb a dalších., za ceny obvyklé. Prodej a poskytnutí dat je vázáno smlouvou o užití autorského díla, která definuje účel užití, délku užití, právo upravovat a pozměňovat autorské dílo a řeší práva fotografovaných. Smlouvu a ceny vypracuji na požádání.

Fotografie a tisky

jsou k dispozici za ceníkové ceny. Tisky jsou zasílány jako doporučená zásilka Českou poštou do 10 dnů od uhrazení zálohy. Po dohodě (úspora poštovného) budou tisky uloženy na dohodnutém odběrním místě k osobnímu odběru, o uložení je zákazník informován e-mailem.

Účetní postup

Fotografování – záloha stvrzenkou na modelrelase

Cenová nabídka – zálohová faktura

Platba – na účet fotografa u KB

Dodání díla – konečná faktura

Zrušení objednávky zákazníkem, neobjednání dat a tisků.

Pokud si zákazník neobjedná data nebo tisky do 30 dnů od fotografování, je zakázka považovaná za stornovanou a záloha za fotografování propadá ve prospěch fotografa jako stornovací poplatek. Objednané a zaplacené tisky a data lze stornovat za výše uvedených podmínek v případě, že nebyly v okamžiku zrušení objednávky realizované, nebo pokud jsou v tisku.

Reklamace

Dodané fotografie lze reklamovat u autora – fotografa. Z reklamce jsou vyloučeny vady vzniklé při poštovní přepravě doporučené zásilky. Reklamace se řeší opravou díla, případně vrácením peněz do 30 dnů od  převzetí vadného díla.

Další

Odstranění fotografii z nabídkové prezentace fotografa a z Facebooku provede fotograf na žádost fotografovaných a bez zbytečného odkladu. Fotograf neručí za zveřejňování třetí osobou, která data zcizila, nebo zakoupila.

Prohlášení k osobním datům

Fotograf Tomáš Polach prohlašuje, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuje jejich ochranu, že je v žádném případě neposkytne třetí osobě, a že je bude využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.

Obchodní podmínky vydal:

Tomáš Polach

Papírenská 749
Paskov
730 21 

+420 733 133 646 

 

foto@tompol.cz

http://www.tompol.cz

 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 40295133

DIČ: 6105221540