Křížová cesta

Kalvárii jsem připravoval pro vybavení kaple v domově důchodců v Havířově. Zřizovatel požadoval důstojné a cenově dostupné řešení. Fotografie krásných, nově renovovaných plastik, spolu s kvalitním tiskem na plátno, naplnila očekávání objednatele. Doufám, že přinesla radost klientům a jejich návštěvám.

Věřím, že dokáže důstojně naplnit předepsánou liturgickou normou i v dalších, podobných zařízeních.


BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE FRÝDKU

 a okolí s Křížovou cestou postavenou „Nákladem hutníkův Podlipinských“, „Nákladem zde sloužících děveček“, „Nákladem zdejších paní“, „Nákladem poutníkův“, „Nákladem vdovy Vašutové“ a dalších, byla vysvěcena v roce 1877.

V roce 1999 byl poutní kostel Navštívení Panny Marie prohlášen papežem Janem Pavlem II. za basiliku Minor. Poutní chrám ve Frýdku je jedinou bazilikou v naší diecézi.

.

Reportáž z otevření opravené Baziliky

Obchodní nabídka

   tompol@tompol.cz                                               +420 733 133 646
 

leták          REPRODUKCE PLASIK  -  14  OBRAZŮ NA PLÁTNĚ        leták

 

Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební
Obraz,křížová cesta, fotograf,svatební