Pracovní portréty

Vytvořím Vám fotografii, která bude pro zákazníky atraktivní a zároveň dostatečně reprezentující daný obor a firmu.

I zde platí známé pravidlo, že obrázky prodávají.


Foto portréty v pracovním prostředí

takto?

                            

nebo tak